TAGS: Lá phong chiên giòn của người Nhật

Độc đáo: Lá phong chiên giòn của người Nhật

Độc đáo: Lá phong chiên giòn của người Nhật

Thứ năm, 09/10/2014, 10:39 PM
Những chiếc lá phong nhuộm vàng cả sắc thu ở Nhật cũng biến thành bim bim giòn tan và được thưởng thức ngon lành.
Trang 1/1 <1>