Cho thuê cửa hàng, nhà mặt phố Nguyễn Văn Cừ

Thứ năm, 22/02/2018, 07:37 PM
Danh sách cửa hàng, nhà mặt phố cho thuê làm mặt bằng kinh doanh tại đường Nguyễn Văn Cừ, Quận Long Biên, Hà Nội. Vị trí đắc địa, View đẹp, giá trị thương mại cao, tiện làm showroom, outlet, siêu thị, trường học, nhà hàng, quán bar, cửa hàng cafe, ảnh viện áo cưới, thẩm mỹ viện, nhà hàng, shop thời trang, mỹ phẩm...

MS: 20910 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Văn Cừ

Diện tích: (m2)

Mặt tiền: (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 18154 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Văn Cừ

Diện tích: 100 (m2)

Mặt tiền: (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 18139 H - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Văn Cừ

Diện tích: (m2)

Mặt tiền: (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 17064 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Văn Cừ

Diện tích: 280 (m2)

Mặt tiền: 12 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 180 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 17046 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Văn Cừ

Diện tích: 75 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 25 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 16885 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Văn Cừ

Diện tích: (m2)

Mặt tiền: (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 16805 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Văn Cừ

Diện tích: 282 (m2)

Mặt tiền: 18 (m)

Số tầng: 3.5 (tầng)

Giá: 440 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 16764 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Văn Cừ

Diện tích: 84 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 35 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 16721 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Văn Cừ

Diện tích: 110 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 35 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 16712 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Văn Cừ

Diện tích: 50 (m2)

Mặt tiền: 3.5 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 27 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 16564 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Văn Cừ

Diện tích: 460 (m2)

Mặt tiền: 10 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 120 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 16517 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Văn Cừ

Diện tích: 90 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 36 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 16443 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Văn Cừ

Diện tích: 2651 (m2)

Mặt tiền: 25 (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: 15 usd/m2

MS: 16442 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Văn Cừ

Diện tích: 880 (m2)

Mặt tiền: 17 (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: 8 usd/m2

MS: 16002 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Văn Cừ

Diện tích: 160 (m2)

Mặt tiền: 6 (m)

Số tầng: 1.5 (tầng)

Giá: 60 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 16001 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Văn Cừ

Diện tích: 90 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 25 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 15677 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Văn Cừ

Diện tích: 50 (m2)

Mặt tiền: (m)

Số tầng: 6 (tầng)

Giá: 30 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 15558 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Văn Cừ

Diện tích: 69 (m2)

Mặt tiền: 4.3 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 15367 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Văn Cừ

Diện tích: 40 (m2)

Mặt tiền: 3.5 (m)

Số tầng: 4.5 (tầng)

Giá: 17 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 15117 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Văn Cừ

Diện tích: (m2)

Mặt tiền: (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 14920 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Văn Cừ

Diện tích: 220 (m2)

Mặt tiền: 9 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 80 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 14826 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Văn Cừ

Diện tích: (m2)

Mặt tiền: (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 12 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 14588 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Văn Cừ

Diện tích: 75 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 35 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 14502 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Văn Cừ

Diện tích: 70 (m2)

Mặt tiền: 4.6 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 40 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 14411 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Văn Cừ

Diện tích: 68 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 12 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 13889 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Văn Cừ

Diện tích: 70 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: 15 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 13706 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Văn Cừ

Diện tích: 80 (m2)

Mặt tiền: 3.5 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 15 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 13599 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Văn Cừ

Diện tích: 70 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 12301 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Văn Cừ

Diện tích: 70 (m2)

Mặt tiền: 3.5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 15 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 12120 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Văn Cừ

Diện tích: 150 (m2)

Mặt tiền: 6 (m)

Số tầng: 6 (tầng)

Giá: 2500 usd/tháng - Giá mới >>

MS: 10641 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Văn Cừ

Diện tích: 240 (m2)

Mặt tiền: 4.5 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 96 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 10470 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Văn Cừ

Diện tích: (m2)

Mặt tiền: (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 10313 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Văn Cừ

Diện tích: 80 (m2)

Mặt tiền: 14 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 40 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 9972 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Văn Cừ

Diện tích: 220 (m2)

Mặt tiền: 15 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 55 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 186 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Văn Cừ

Diện tích: 150 (m2)

Mặt tiền: 7 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 40 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 19531 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Văn Cừ

Diện tích: 160 (m2)

Mặt tiền: 10 (m)

Số tầng: 7 (tầng)

Giá: 200 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 15568 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Văn Cừ

Diện tích: 170 (m2)

Mặt tiền: 8 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 50 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 12043 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Văn Cừ

Diện tích: 100 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 60 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 19512 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Văn Cừ

Diện tích: 450 (m2)

Mặt tiền: 11 (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: 8000 usd/tháng - Giá mới >>

MS: 19503 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Văn Cừ

Diện tích: 80 (m2)

Mặt tiền: 7.2 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 3200 usd/tháng - Giá mới >>

MS: 18496 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Văn Cừ

Diện tích: 600 (m2)

Mặt tiền: 60 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 220 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 16440 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Văn Cừ

Diện tích: 1400 (m2)

Mặt tiền: 28 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 13 usd/m2

MS: 13621 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Văn Cừ

Diện tích: 60 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 15 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 15033 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Văn Cừ

Diện tích: 72 (m2)

Mặt tiền: 4.5 (m)

Số tầng: 2.5 (tầng)

Giá: 25 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 16905 - - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Văn Cừ

Diện tích: 100 (m2)

Mặt tiền: 7.5 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 40 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 16834 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Văn Cừ

Diện tích: 100 (m2)

Mặt tiền: 15 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 16562 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Văn Cừ

Diện tích: 210 (m2)

Mặt tiền: 11 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 95 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 14933 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Văn Cừ

Diện tích: 60 (m2)

Mặt tiền: 4.2 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 25 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 12255 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Văn Cừ

Diện tích: 90 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 30 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 16000 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Văn Cừ

Diện tích: 60 (m2)

Mặt tiền: 8 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 2500 usd/tháng - Giá mới >>

MS: 15118 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Văn Cừ

Diện tích: 150 (m2)

Mặt tiền: 7.5 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 4500 usd/tháng - Giá mới >>

MS: 11525 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Văn Cừ

Diện tích: 200 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 15103 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Văn Cừ

Diện tích: 130 (m2)

Mặt tiền: 16 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 85 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 11757 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Văn Cừ

Diện tích: 36 (m2)

Mặt tiền: 5.5 (m)

Số tầng: 2.5 (tầng)

Giá: 15 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 15258 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Văn Cừ

Diện tích: (m2)

Mặt tiền: (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 13856 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Văn Cừ

Diện tích: (m2)

Mặt tiền: 9 (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 11938 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Văn Cừ

Diện tích: (m2)

Mặt tiền: (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 13598 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Văn Cừ

Diện tích: 70 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 2500 usd/tháng - Giá mới >>

MS: 11152 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Văn Cừ

Diện tích: (m2)

Mặt tiền: (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 11094 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Văn Cừ

Diện tích: 75 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 25 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 10618 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Văn Cừ

Diện tích: (m2)

Mặt tiền: (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 10035 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Văn Cừ

Diện tích: 110 (m2)

Mặt tiền: (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 15 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 11712 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Văn Cừ

Diện tích: 137 (m2)

Mặt tiền: 7.6 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 70 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 9973 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Văn Cừ

Diện tích: 146 (m2)

Mặt tiền: 6.3 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 30 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 13857 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Văn Cừ

Diện tích: 90 (m2)

Mặt tiền: 6 (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 14474 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Văn Cừ

Diện tích: 110 (m2)

Mặt tiền: 7 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 9974 - - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Văn Cừ

Diện tích: 139 (m2)

Mặt tiền: 6.8 (m)

Số tầng: 8 (tầng)

Giá: 147 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 10512 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Văn Cừ

Diện tích: 130 (m2)

Mặt tiền: 10 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 84 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 10513 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Văn Cừ

Diện tích: 500 (m2)

Mặt tiền: 26 (m)

Số tầng: 3.5 (tầng)

Giá: 170 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 11933 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Văn Cừ

Diện tích: 200 (m2)

Mặt tiền: 9 (m)

Số tầng: 6 (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 10025 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Văn Cừ

Diện tích: 100 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 25 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 11703 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Văn Cừ

Diện tích: 150 (m2)

Mặt tiền: 4.9 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 26 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 12265 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Văn Cừ

Diện tích: 60 (m2)

Mặt tiền: 3.5 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 18 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 12254 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Văn Cừ

Diện tích: 70 (m2)

Mặt tiền: 7 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 20 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 12164 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Văn Cừ

Diện tích: 60 (m2)

Mặt tiền: 4.5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 20 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 11027 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Văn Cừ

Diện tích: 60 (m2)

Mặt tiền: 6 (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: 25 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 11927 - - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Văn Cừ

Diện tích: 190 (m2)

Mặt tiền: 10.5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 50 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 11151 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Văn Cừ

Diện tích: 120 (m2)

Mặt tiền: 5.5 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 2000 usd/tháng - Giá mới >>

MS: 10645 - Cho thuê nhà mặt đường phố Nguyễn Văn Cừ

Diện tích: 160 (m2)

Mặt tiền: 14 (m)

Số tầng: 1.5 (tầng)

Giá: 116 triệu/tháng - Giá mới >>

Xem thêm hơn 10.000 nhà mặt phố tại - http://diaocthudo.com

Quý khách có nhu cầu mua / thuê nhà mặt phố liên hệ:

CÔNG TY ĐỊA ỐC THỦ ĐÔ

Tel: O976-222-111

Email: info@diaocthudo.com

Website: http://diaocthudo.com

Thanks & Regard !

 
Các tin khác