Cho thuê cửa hàng, nhà mặt phố Trần Đăng Ninh

Thứ năm, 22/02/2018, 07:59 PM
Danh sách cửa hàng, nhà mặt phố cho thuê làm mặt bằng kinh doanh tại đường Trần Đăng Ninh, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. Vị trí đắc địa, View đẹp, giá trị thương mại cao, tiện làm showroom, outlet, siêu thị, trường học, nhà hàng, quán bar, cửa hàng cafe, ảnh viện áo cưới, thẩm mỹ viện, nhà hàng, shop thời trang, mỹ phẩm...

MS: 17071 - Cho thuê nhà mặt đường phố Trần Đăng Ninh

Diện tích: 36 (m2)

Mặt tiền: (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: 18 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 16553 - Cho thuê nhà mặt đường phố Trần Đăng Ninh

Diện tích: 600 (m2)

Mặt tiền: (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 134 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 16169 - Cho thuê nhà mặt đường phố Trần Đăng Ninh

Diện tích: 40 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 6 (tầng)

Giá: 30 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 16052 B D - Cho thuê nhà mặt đường phố Trần Đăng Ninh,

Diện tích: 175 (m2)

Mặt tiền: 8 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 5500 usd/tháng - Giá mới >>

MS: 15954 - Cho thuê nhà mặt đường phố Trần Đăng Ninh

Diện tích: 50 (m2)

Mặt tiền: 3.3 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 15523 - Cho thuê nhà mặt đường phố Trần Đăng Ninh

Diện tích: 100 (m2)

Mặt tiền: 7.4 (m)

Số tầng: 8 (tầng)

Giá: 7000 usd/tháng - Giá mới >>

MS: 11777 - Cho thuê nhà mặt đường phố Trần Đăng Ninh

Diện tích: 40 (m2)

Mặt tiền: 3.2 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 35 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 9736 - Cho thuê nhà mặt đường phố Trần Đăng Ninh

Diện tích: 100 (m2)

Mặt tiền: 7 (m)

Số tầng: 7 (tầng)

Giá: 90 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 5311 - Cho thuê nhà mặt đường phố Trần Đăng Ninh

Diện tích: 50 (m2)

Mặt tiền: 5.3 (m)

Số tầng: 6 (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 3816 - Cho thuê nhà mặt đường phố Trần Đăng Ninh

Diện tích: 50 (m2)

Mặt tiền: 3.5 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 105 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 3196 - Cho thuê nhà mặt đường phố Trần Đăng Ninh

Diện tích: 45 (m2)

Mặt tiền: 3.5 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 42 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 18232 - Cho thuê nhà mặt đường phố Trần Đăng Ninh

Diện tích: (m2)

Mặt tiền: 10 (m)

Số tầng: 7 (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 3841 - Cho thuê nhà mặt đường phố Trần Đăng Ninh

Diện tích: 55 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 40 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 9410 - Cho thuê nhà mặt đường phố Trần Đăng Ninh

Diện tích: 105 (m2)

Mặt tiền: 17 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 2556 - Cho thuê nhà mặt đường phố Trần Đăng Ninh

Diện tích: 45 (m2)

Mặt tiền: 3.1 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 20 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 15525 - Cho thuê nhà mặt đường phố Trần Đăng Ninh

Diện tích: 40 (m2)

Mặt tiền: 3.2 (m)

Số tầng: 3.5 (tầng)

Giá: 28 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 227 - Cho thuê nhà mặt đường phố Trần Đăng Ninh

Diện tích: 60 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 15 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 9171 - Cho thuê nhà mặt đường phố Trần Đăng Ninh

Diện tích: 60 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 6 (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 3387 - Cho thuê nhà mặt đường phố Trần Đăng Ninh

Diện tích: 50 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 52.5 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 4016 - Cho thuê nhà mặt đường phố Trần Đăng Ninh

Diện tích: 66.6 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 3.5 (tầng)

Giá: 63 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 2102 - Cho thuê nhà mặt đường phố Trần Đăng Ninh

Diện tích: 190 (m2)

Mặt tiền: (m)

Số tầng: 9 (tầng)

Giá: 27.3 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 2887 - Cho thuê nhà mặt đường phố Trần Đăng Ninh

Diện tích: 55 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 84 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 2638 - Cho thuê nhà mặt đường phố Trần Đăng Ninh

Diện tích: 55 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 15.7 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 7735 - Cho thuê nhà mặt đường phố Trần Đăng Ninh

Diện tích: 100 (m2)

Mặt tiền: 8 (m)

Số tầng: 6.5 (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 9312 - Cho thuê nhà mặt đường phố Trần Đăng Ninh

Diện tích: 45 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 7 (tầng)

Giá: 42 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 14955 - Cho thuê nhà mặt đường phố Trần Đăng Ninh

Diện tích: 100 (m2)

Mặt tiền: 6 (m)

Số tầng: 2.5 (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 10867 - Cho thuê nhà mặt đường phố Trần Đăng Ninh

Diện tích: 35 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 25 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 13867 - Cho thuê nhà mặt đường phố Trần Đăng Ninh

Diện tích: 80 (m2)

Mặt tiền: 6.2 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 70 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 13999 - Cho thuê nhà mặt đường phố Trần Đăng Ninh

Diện tích: 40 (m2)

Mặt tiền: (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 13981 - Cho thuê nhà mặt đường phố Trần Đăng Ninh

Diện tích: 40 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: 15 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 2039 - Cho thuê nhà mặt đường phố Trần Đăng Ninh

Diện tích: 80 (m2)

Mặt tiền: 6 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 100 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 49 - Cho thuê nhà mặt đường phố Trần Đăng Ninh

Diện tích: 50 (m2)

Mặt tiền: 4.5 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 40 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 3250 - Cho thuê nhà mặt đường phố Trần Đăng Ninh

Diện tích: 75 (m2)

Mặt tiền: 5.5 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 32 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 4074 - Cho thuê nhà mặt đường phố Trần Đăng Ninh

Diện tích: 40 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 5.5 (tầng)

Giá: 27 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 4366 - Cho thuê nhà mặt đường phố Trần Đăng Ninh

Diện tích: 40 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 21 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 13126 - Cho thuê nhà mặt đường phố Trần Đăng Ninh

Diện tích: 45 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 25 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 10969 - Cho thuê nhà mặt đường phố Trần Đăng Ninh

Diện tích: 35 (m2)

Mặt tiền: 3.75 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 11 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 4057 - Cho thuê nhà mặt đường phố Trần Đăng Ninh

Diện tích: 50 (m2)

Mặt tiền: 3.5 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 21 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 5412 - Cho thuê nhà mặt đường phố Trần Đăng Ninh

Diện tích: 60 (m2)

Mặt tiền: 4.5 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 30 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 6537 - Cho thuê nhà mặt đường phố Trần Đăng Ninh

Diện tích: 50 (m2)

Mặt tiền: 3.7 (m)

Số tầng: 6 (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 9326 - Cho thuê nhà mặt đường phố Trần Đăng Ninh

Diện tích: 95 (m2)

Mặt tiền: 7 (m)

Số tầng: 6 (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 5323 - Cho thuê nhà mặt đường phố Trần Đăng Ninh

Diện tích: 60 (m2)

Mặt tiền: 4.5 (m)

Số tầng: 6 (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 4056 - Cho thuê nhà mặt đường phố Trần Đăng Ninh

Diện tích: 55 (m2)

Mặt tiền: 4.5 (m)

Số tầng: 6 (tầng)

Giá: 21 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 5408 - Cho thuê nhà mặt đường phố Trần Đăng Ninh

Diện tích: 50 (m2)

Mặt tiền: 3.8 (m)

Số tầng: 3.5 (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 5586 - Cho thuê nhà mặt đường phố Trần Đăng Ninh

Diện tích: 40 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 8508 - Cho thuê nhà mặt đường phố Trần Đăng Ninh

Diện tích: 60 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 8393 - Cho thuê nhà mặt đường phố Trần Đăng Ninh

Diện tích: 75 (m2)

Mặt tiền: 5.7 (m)

Số tầng: 7 (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 8383 - Cho thuê nhà mặt đường phố Trần Đăng Ninh

Diện tích: 20 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 2.5 (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 8060 - Cho thuê nhà mặt đường phố Trần Đăng Ninh

Diện tích: 40 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 2.5 (tầng)

Giá: 42 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 7934 - Cho thuê nhà mặt đường phố Trần Đăng Ninh

Diện tích: 62 (m2)

Mặt tiền: 4.5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 7933 - Cho thuê nhà mặt đường phố Trần Đăng Ninh

Diện tích: 60 (m2)

Mặt tiền: 4.1 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 7873 - Cho thuê nhà mặt đường phố Trần Đăng Ninh

Diện tích: 50 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 7420 - Cho thuê nhà mặt đường phố Trần Đăng Ninh

Diện tích: 50 (m2)

Mặt tiền: 3.6 (m)

Số tầng: 6.5 (tầng)

Giá: 42 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 7389 - Cho thuê nhà mặt đường phố Trần Đăng Ninh

Diện tích: 35 (m2)

Mặt tiền: 3.7 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 6536 - Cho thuê nhà mặt đường phố Trần Đăng Ninh

Diện tích: 40 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 6376 - Cho thuê nhà mặt đường phố Trần Đăng Ninh

Diện tích: 50 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 6263 - Cho thuê nhà mặt đường phố Trần Đăng Ninh

Diện tích: 50 (m2)

Mặt tiền: 3.6 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 6147 - Cho thuê nhà mặt đường phố Trần Đăng Ninh

Diện tích: 50 (m2)

Mặt tiền: (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 27 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 6148 - Cho thuê nhà mặt đường phố Trần Đăng Ninh

Diện tích: (m2)

Mặt tiền: (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 6149 - Cho thuê nhà mặt đường phố Trần Đăng Ninh

Diện tích: (m2)

Mặt tiền: (m)

Số tầng: 6 (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 5643 - Cho thuê nhà mặt đường phố Trần Đăng Ninh

Diện tích: 30 (m2)

Mặt tiền: 3.5 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 7094 - Cho thuê nhà mặt đường phố Trần Đăng Ninh

Diện tích: 60 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 7255 - Cho thuê nhà mặt đường phố Trần Đăng Ninh

Diện tích: 40 (m2)

Mặt tiền: (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 6820 - Cho thuê nhà mặt đường phố Trần Đăng Ninh

Diện tích: 40 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 9327 - Cho thuê nhà mặt đường phố Trần Đăng Ninh

Diện tích: 66 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 6 (tầng)

Giá: 55 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 10968 - Cho thuê nhà mặt đường phố Trần Đăng Ninh

Diện tích: 35 (m2)

Mặt tiền: (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: Thỏa thuận - Giá mới >>

Xem thêm hơn 10.000 nhà mặt phố tại - http://diaocthudo.com

Quý khách có nhu cầu mua / thuê nhà mặt phố liên hệ:

CÔNG TY ĐỊA ỐC THỦ ĐÔ

Tel: O976-222-111

Email: info@diaocthudo.com

Website: http://diaocthudo.com

Thanks & Regard !